Program Maker Fest 2018

Program je u pripremi…konačan spisak predavanja i radionica 1.juna 2018

Predavanja

Subota 9.jun

Vojislav Milojević
IRNAS – Slovenija

Primena LoRa tehnologija

U oblasti očuvanja ugroženih životinjskih vrsta, LoRa ima široku primenu zahvaljujući niskoj potrošnji i velikom dometu. Na ovom predavanju pokazaćemo vam kako se pristupa projektovanju uredjaja koji se nalaze širom sveta u zahtevnim okruženjima. Kako uz pomoć tehnologije možete svakodnevno brojati pingvine na Antarktiku, pratiti kornjače u Africi i gledati majmune u tropskim prašumama Perua, saznaćete na predavanju o tehnologiji koja pomaže da se ugrožene vrste životinja sačuvaju od izumiranja.

Marija Antić
Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije – Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Kako radi pametna kuća?

U predavanju će biti reči o tehnologijama koje se koriste za međusobno povezivanje i razmenu informacija između pametnih uređaja (Zigbee, Z-Wave, Bluetooth). Takođe, osvrnućemo se na funkcionalnosti centralnog kontrolera pametne kuće, koji omogućava da se u jedinstvenu celinu povežu uređaji različitih proizvođača, kao i da se uređaji grupišu prema lokaciji na kojoj se nalaze ili funkciji koju obavljaju. Na kraju, upoznaćemo se i sa različitim tehnologijama koje se koriste za kontrolu uređaja u domaćinstvu, a naročitu pažnju obratićemo na tehnologije koje omogućavaju kontrolu glasom (Amazon Alexa, Google Home).

Dragan T. Spasić
Departman za tehničku mehaniku,
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Upotreba mikrofluidnih elektronskih uredjaja u realizaciji 5P principa u medicini

MEDLEM je akronim nastao od naziva H2020-RISE projekta: Cost-effective microfluidic electronic devices for optimal drug administration based on fractional pharmacokinetics for leukemia treatments, koji se trenutno realizuje na tri departmana novosadskog univerziteta. Projekat je baziran na primeni 5P principa savremene medicine koji uključuju: Prevenciju, Personalizaciju, Predikciju,
Preciznost i Participaciju (ovo poslednje uzeto kao aktivno učešće pacijenata u donošenju odluka koje se tiču njegovog zdravlja).
Polazeći od činjenice da je u srcu svake od nauka uključenih u MEDLEM projekat (mikrofluidike, elektronike, farmakologije i mehanike) učenje da se problem postavi i problem reši, pokazaće se kako su postavljani i kako su rešavani neki od problema vezanih za uspešnost faze konsolidacje u lečenju dece sa akutnom leukemijom. Kroz odgovore na pitanja o uspešnosti lečenja koja počinju sa: Kako, Zašto i Koliko pokazaće se povezanost farmakokinetike, frakcionog računa, teorije optimalnog upravljanja i primene mikrofluidnih elektronskih uredjaja u izboru i realizaciji
strategije efikasnog lečenja za svako dete na osnovu njegovog
aktuelnog zdravstvenog stanja.

Slobodan Birgermajer
Institut Biosense, Novi Sad

Šta je 4D štampa

4D štampa predstavlja promenu oblika, strukture, predmeta dobijenih postupkom 3D štampe tokom vremena pod dejstvom spoljašnjih uticaja (stimulansa), kao što su primenjena sila, temperatura, pritisak, električna struja, svetlost, vlažnost itd.
Uobičajeni materijali, kao i egzotični/specijalni materijali, koriste se za 3D štampu u tehnologiji 4D štampe. Specijalni materijali pod dejstvom spoljašnjih uticaja, menjaju svoje osobine na nano i mikroskali, što se kasnije odražava na promenu oblika predmeta na makro skali.
Za sada 4D štampa pronalazi primene u arhitekturi, biomedicini, robotici, elektro-magnetici. U budućnosti, možda već sutra, 4D štampa će biti sastavni deo naših života u uređajima i predmetima koje svakodnevno koristimo.

Nedelja 10.jun

Miodrag Milanović
Levi9

FPGA Development 101

Teme:
– sta je to FPGA ?
– kako programiramo FPGA ?
– razlike u dizajnu i programiranju izmedju CPU/MCU i FPGA
– predstavljanje hardware-a za workshop
– demo mogucnosti

Radionice

Nedelja 10.jun

LoRaWAN projekat 1
(Mikroelektronika i Makers NS)

LoRa meteo stanica : Flip&Click + RN2483 + WeatherClick

LoRaWAN projekat 2
(AllThingsTalk, Belgija)

Programiranjem Sodaq LoRa razvojnog kompleta i primenom AllThingsTalk “Maker” IoT platforme, na radionici će polaznici imati priliku da realizuju vizuelnu prezentaciju podataka koji se prikupljaju LoRa uređajem.

PCB
(ETŠ “Mihajlo Pupin”, Novi Sad)

Sklapanje i programiranje Arduino Nano razvojne platforme. Radionica startuje sa lemljenjem komponenti na PCB. Da bi proverili ispravnost neophodno je i da se napiše program za testiranje….

FPGA
(Levi9)

IceStudio i vizuelno programiranje FPGA
– kontrola LED
– interakcija pomocu tastera
– graficki prikaz na LCD

3D printing
(Polyhedra)

Dizajniranje i štampanje 3D modela

Lego + Minecraft
(EduLab)

Primena Minecraft u programiranju Lego robota

Taktilna elektrokonika
(Katedra za elektroniku, FTN Novi Sad)

Koristeći jednostavne elektronske komponente(led dioda, baterija, DC motor, električno zvono) udahnućemo život skulpurama napravljenih od provodne i izolatorske play dough mase. Dečije kreacije će da svetle, okeću se, prave buku. Kroz igru ćemo naučiti kada led diodice jače, a kada slabije svetle, šta je otpornost, a šta provodnost, šta paralelna i serijska veza, kako od novčića može da se napravi prekidač. Naučićemo kako rade logička kola na kojima se bazira rad računara.

Elektronika za decu
(Gimnazija J.J.Zmaj, Novi Sad)

LittleBits – elektronika za najmlađi uzrast